Projekt obejmujący rewaloryzację, rewitalizację i konserwację zabytkowego dworku i części parku pofolwarcznego w Krzcięcicach zakładał przede wszystkim:

- remont i konserwację budynku mieszkalnego w celu przywrócenia mu funkcji mieszkalnej oraz rekonstrukcję detali architektonicznych zdobiących elewację

- uporządkowanie terenu parku – konserwacja starych drzew, wycięcie samosiejek, rekonstrukcja drogi dojazdowej między bramą wjazdową a zajadem przed wejściem do dworu, rekonstrukcja gazonu, dodanie ogrodów ziołowych, parterów ozdobnych oraz miejsc rekreacji (grill, altana, kort tenisowy)

- remont i rekonstrukcję ogrodzenia parku


Dworek w Krzcięcicach - renowacja