Założenie kulturalno-usługowe we wsi Grzymałków to projekt rewitalizacji i konserwacji opuszczonej świątyni, który opiera się na adaptacji budynku kościoła na funkcje muzealne oraz dodanie do niego obiektu pomocniczego, który mieścił będzie funkcje towarzyszące takie jak kawiarnia, toalety czy magazyn.

Koncepcja opierała się przede wszystkim na stworzeniu architektury, która w jak najmniejszym stopniu będzie ingerować w zastany krajobraz, a jednocześnie go ubogaci, ożywi i przede wszystkim – podkreśli wkład lokalnej społeczności w ideę ratowania niszczejącego kościoła. Bardzo ważnym aspektem pracy są szeroko prowadzone analizy zrealizowanych projektów adaptacji opuszczonych świątyń za granicą i w Polsce, które przyczyniły się do właściwego określenia odpowiedniej dla przedmiotowego obszaru funkcji. W opracowaniu zawarte są również studia dotyczące znaczenia świątyni w przestrzeni wsi i świadomości mieszkańców, które wyjaśniają ich przywiązanie do obiektu.

Niniejsza praca dyplomowa ma za zadanie próbę opracowania sposobu postępowania z opuszczonymi świątyniami w Polsce i możliwości ich adaptacji w sposób uwzględniający przede wszystkim lokalne preferencje i potrzeby.


Kościół w Grzymałkowie "Kapsuła Czasu" - dyplom magisterski