Główną ideą było zaprojektowanie przestrzeni mieszkalnej przyjaznej dla użytkownika. Środkami użytymi w tym celu było zastosowanie otwartych na kielecki zalew wnętrz urbanistycznych oraz nawiązanie do otaczającej zabudowy skalą i formą architektoniczną. Zabudowa ma nie przytłaczać, a place publiczne skłaniać do integracji mieszkańców i odwiedzających z naturą. System chodników i ciągów pieszo-jezdnych, wyeliminowanie ruchu samochodowego na poziomie terenu sprzyjają korzystaniu ze świeżego powietrza poprzez spacery, jazdę na rolkach czy rowerze. Całe założenie było przemyślane tak, aby nie stwarzało żadnych barier a wykorzystanie zasady „6E” ma przyjać rozwojowi okolicy i całego miasta.


Osiedle "Klonowa" w Kielcach