Zabudowa mieszkaniowa zróżnicowana – od jednorodzinnej wolnostojącej po wielorodzinną. Głównymi założeniami było wpasowanie w otaczającą zabudowę, zastosowanie wygodnych rozwiązań komunikacyjnych przy minimalnej ilości ulic głównych oraz zachowanie jak największej ilości terenów biologicznie czynnych, mających dobry wpływ zdrowotny i psychologiczny. W sercu założenia znajdują się Centrum Kulturalno-Sportowe, Centrum Handlowe, Park, Plac Targowy oraz kościół. Wysoka zabudowa wielorodzinna odgradza teren od strony zachodniej i północnej - ma za zadanie rozbijać działające w tamtym rejonie silne wiatry i osłaniać wewnętrzne zabudowania. Gęste pasy zieleni skupione wokół ulic mają pochłaniać pył, oczyszczać i natleniać powietrze.


Projekt nowej dzielnicy miasta Opoczno.