Prace odbywały się pod nadzorem i pełną kontrolą dyplomowanych konserwatorów zabytków.

Prace polegały na:


Konserwacja obrazu przedstawiającego Matkę Boską, inspirowany wizerunkiem częstochowskim, 2015r.