Prace odbywały się pod nadzorem i pełną kontrolą dyplomowanych konserwatorów zabytków.

Kompleksowa konserwacja drewnianego ołtarza. Prace, które wykonywałam to m.in.:


Konserwacja wczesnorenesansowego ołtarza z kościoła w Szydłowcu, 2015r.