Prace odbywały się pod nadzorem i pełną kontrolą dyplomowanych konserwatorów zabytków.

Drewniana, polichromowana balustrada została poddana kompleksowej konserwacji. Usunięto stare zaprawy, przeprowadzono dezydsekcję i dezynfekcję drewna. Po nałożeniu nowych warstw zaprawy klejowo-kredowej i ich zeszlifowaniu przystąpiono do nadania nowej kolorystyki pasującej do nowego wystroju kościoła (również poddanego konserwacji). Wybrany wariant kolorystyczny został naniesiony na balustradę.


Konserwacja balustrady oddzielającej nawę główną od prezbiterium z kościoła w Zukowie, 2014r.