Prace odbywały się pod nadzorem i pełną kontrolą dyplomowanych konserwatorów zabytków.


Polichromia mensy ołtarza bocznego oraz podstawy nagrobka w kościele w Gowarczowie, 2014r.