Prace odbywały się pod nadzorem i pełną kontrolą dyplomowanych konserwatorów zabytków.

Przy użyciu środków chemicznych usunięte zostały nawarstwienia malarskie będące wynikiem gospodarczych zabiegów „konserwatorskich”. Odsłonięte w ten sposób zostały m.in. posrebrzane fragmenty płaskorzeźb. Feretron został również poddany dezynsekcji.


Zdejmowanie powłok malarskich z feretronu z Gowarczowa, 2014r.