Prace odbywały się pod nadzorem i pełną kontrolą dyplomowanych konserwatorów zabytków.

Po oczyszczaniu przez piaskowanie muru ceglanego przystąpiliśmy do prac konserwatorskich.

Zakres moich prac to m.in.:

W późniejszym etapie mur został zabezpieczony środkiem hydrofobizującym.


Konserwacja ceglanej elewacji kościoła w Drzewicy, 2014r.