Prace odbywały się pod nadzorem i pełną kontrolą dyplomowanych konserwatorów zabytków.

Moim zadaniem było kolorystyczne scalenie fragmentów gzymsu, które zostały zrekonstruowane z oryginalnymi. Obszarem moich działań była cała południowa strona elewacji.


Rekonstrukcja piaskowcowych gzymsów kościoła w Klimontowie, 2015r.