Prace odbywały się pod nadzorem i pełną kontrolą dyplomowanych konserwatorów zabytków.

Głównym zadaniem było dopasowanie kolorystyczne malowideł sklepień naw bocznych do tych znajdujących się w prezbiterium i nawie głównej. Paleta barw wykorzystana tam posłużyła za inspirację do delikatnej zmiany kolorystyki w nawach bocznych. Po doborze odpowiednich kolorów wykonywane zostały przemalowania z zachowaniem stylu zastanych zdobień.


Odświeżanie dekoracji malarskiej sklepień w kościele w Bliżynie, 2016r.