Prace odbywały się pod nadzorem i pełną kontrolą dyplomowanych konserwatorów zabytków.

Prowadziłam działania w różnych fragmentach nawy głównej, oraz w nawie bocznej (medaliony z przedstawieniami świętych). Obok prezentuję jedynie maleńką próbkę. Zabiegi, które były przeze mnie wykonane to min. zabezpieczanie odkrytych fresków, uzupełnianie ubytków w tynkach i rekonstrukcja malarska techniką kropkowania. Rekonstrukcja powłok malarskich była przeprowadzana przy użyciu suchych pigmentów, które po zmieszaniu z medium na bazie alkoholu nanoszone były na przygotowane podłoże.


Konserwacja i rekonstrukcja późnobarokowych fresków w kościele św. Anny w Końskich; 2010r.