Prace odbywały się pod nadzorem i pełną kontrolą dyplomowanych konserwatorów zabytków.

Na stare warstwy malarskie nanoszone były nowe tak, aby zachować styl i finezję wykonanych zdobień oraz odświeżyć kolor. Praca ta wymagała sprawnej i pewnej ręki przy wykonywaniu długich pociągnięć pędzla, które nadawały malowidłom delikatności i elegancji.

- remont i rekonstrukcję ogrodzenia parku


Odświeżanie dekoracji malarskiej sklepień kościoła w Przytyku, 2011 r.