Prace odbywały się pod nadzorem i pełną kontrolą dyplomowanych konserwatorów zabytków.


Marmoryzacja filarów w nawach bocznych oraz podpierających chór kościoła w Sadach, 2012 r.